زهرا صولتی دالکی

زهرا صولتي دالکي

استادیار

دانشکده علوم و فناوری نانو و زیستی

گروه شیمی

solati [at] pgu.ac.ir

077-31223330

Homepage
اشتراک این صفحه در:

آخرین به روزرسانی این صفحه: چهارشنبه 6 اسفند 1399