نرگس مهدی پور

نرگس مهدي پور

دانشیار

دانشکده علوم و فناوری نانو و زیستی

گروه شیمی

n.mehdipour [at] pgu.ac.ir

Homepage
اشتراک این صفحه در:

آخرین به روزرسانی این صفحه: سه شنبه 5 اسفند 1399