سید مجید هاشمی

سيد مجيد هاشمي

استادیار

دانشکده علوم و فناوری نانو و زیستی

گروه شیمی

mhashemi [at] pgu.ac.ir

077-31223312

Homepage
اشتراک این صفحه در:

آخرین به روزرسانی این صفحه: چهارشنبه 6 اسفند 1399