علی هاشمی

علي هاشمي

استادیار

دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی

گروه علوم و مهندسی باغبانی

hashemi [at] pgu.ac.ir

077-31221302

Homepage
اشتراک این صفحه در:

آخرین به روزرسانی این صفحه: چهارشنبه 19 بهمن 1401