علیرضا حسنی نژاد

عليرضا حسني نژاد

استاد

دانشکده علوم و فناوری نانو و زیستی

گروه شیمی

hasaninejad [at] pgu.ac.ir

077-31223351

Homepage
اشتراک این صفحه در:

آخرین به روزرسانی این صفحه: سه شنبه 5 اسفند 1399