ایزدپناه

اميرعباس ايزدپناه

دانشیار

دانشکده مهندسی نفت، گاز و پتروشیمی

گروه مهندسی شیمی

izadpanah [at] pgu.ac.ir

077-31222611

Homepage
اشتراک این صفحه در:

آخرین به روزرسانی این صفحه: چهارشنبه 29 بهمن 1399