عصفوری

شهريار عصفوري

استاد

دانشکده مهندسی نفت، گاز و پتروشیمی

گروه مهندسی شیمی

osfouri [at] pgu.ac.ir

077-31222619

Homepage
اشتراک این صفحه در:

آخرین به روزرسانی این صفحه: سه شنبه 23 شهریور 1400