سید عبدالطیف هاشمی فرد

سيدعبداللطيف هاشمي فرد

دانشیار

دانشکده مهندسی نفت، گاز و پتروشیمی

گروه مهندسی شیمی

salhashemifard [at] pgu.ac.ir

077-31222610

Homepage
اشتراک این صفحه در:

آخرین به روزرسانی این صفحه: چهارشنبه 31 شهریور 1400