محمدرضا محمدی زاده

محمد رضا محمدي‌زاده‌

دانشیار

دانشکده علوم و فناوری نانو و زیستی

گروه شیمی

mrmohamadizadeh [at] pgu.ac.ir

077-31223348

Homepage
اشتراک این صفحه در:

آخرین به روزرسانی این صفحه: دوشنبه 4 اسفند 1399