سید عباس موسوی

سيد عباس موسوي

استادیار

دانشکده کسب و کار و اقتصاد

گروه مدیریت بازرگانی

077-31222132

Homepage
اشتراک این صفحه در:

آخرین به روزرسانی این صفحه: یکشنبه 23 بهمن 1401