زعیمه نعمت الهی

زعيمه نعمت الهي

استادیار

دانشکده کسب و کار و اقتصاد

گروه مدیریت بازرگانی

nematolahi [at] pgu.ac.ir

Homepage
اشتراک این صفحه در:

آخرین به روزرسانی این صفحه: دوشنبه 5 مهر 1400