شهربانو يدالهي

مربی

دانشکده کسب و کار و اقتصاد

گروه مدیریت بازرگانی

yadollahi [at] pgu.ac.ir

Homepage
اشتراک این صفحه در:

آخرین به روزرسانی این صفحه: چهارشنبه 29 بهمن 1399