آمنه سادات طاهريان

استادیار

دانشکده ادبیات و علوم انسانی

گروه علم اطلاعات و دانش شناسی

a.taherian [at] pgu.ac.ir

Homepage
اشتراک این صفحه در:

آخرین به روزرسانی این صفحه: چهارشنبه 4 اسفند 1400