محمدرضا قلی زاده

محمدرضا قلي زاده

استادیار

دانشکده ادبیات و علوم انسانی

گروه تاریخ

m.gholizadeh [at] pgu.ac.ir

Homepage
اشتراک این صفحه در:

آخرین به روزرسانی این صفحه: سه شنبه 20 مهر 1400