نجمه دهقانی

نجمه دهقاني

استادیار

دانشکده مهندسی سیستم‌های هوشمند و علوم داده

گروه ریاضی

n.dehghani [at] pgu.ac.ir

Homepage
اشتراک این صفحه در:

آخرین به روزرسانی این صفحه: دوشنبه 4 اسفند 1399