یوسف دهقانی

يوسف دهقاني

استادیار

دانشکده ادبیات و علوم انسانی

گروه روان شناسی

ydehghani [at] pgu.ac.ir

077-31222147

Homepage
اشتراک این صفحه در:

آخرین به روزرسانی این صفحه: چهارشنبه 6 اسفند 1399