هادی کشاورز

هادي کشاورز

استادیار

دانشکده کسب و کار و اقتصاد

گروه علوم اقتصادی

hd.keshavarz [at] pgu.ac.ir

Homepage
اشتراک این صفحه در:

آخرین به روزرسانی این صفحه: پنجشنبه 25 شهریور 1400