ولی اله غفاری

ولي اله غفاري

دانشیار

دانشکده مهندسی سیستم‌های هوشمند و علوم داده

گروه مهندسی برق

vghaffari [at] pgu.ac.ir

Homepage
اشتراک این صفحه در:

آخرین به روزرسانی این صفحه: شنبه 8 آبان 1400