محسن عباسی

محسن عباسي

دانشیار

دانشکده مهندسی نفت، گاز و پتروشیمی

گروه مهندسی شیمی

m.abbasi [at] pgu.ac.ir

077-31222600

Homepage
اشتراک این صفحه در:

آخرین به روزرسانی این صفحه: سه شنبه 18 بهمن 1401