سید محمد بیدکی

سيدمحمد بيدکي

استادیار

دانشکده مهندسی جم

گروه مهندسی کامپیوتر (جم )

Homepage
اشتراک این صفحه در:

آخرین به روزرسانی این صفحه: دوشنبه 30 فروردین 1400