سید محمد بیدکی

دکتر سيدمحمد بيدکي

استادیار

دانشکده مهندسی جم

گروه مهندسی کامپیوتر (جم )

Homepage
اشتراک این صفحه در:

آخرین به روزرسانی این صفحه: سه شنبه 17 آبان 1401