غلامرضا ایمانی

غلامرضا ايماني

استادیار

دانشکده مهندسی

گروه مهندسی مکانیک

g.r.imani [at] pgu.ac.ir

077-31222177

Homepage
اشتراک این صفحه در:

آخرین به روزرسانی این صفحه: سه شنبه 18 بهمن 1401