سید احسان حبیبی

سيد احسان حبيبي

استادیار

دانشکده مهندسی

گروه مهندسی مکانیک

habibie [at] pgu.ac.ir

077-31222160

Homepage
اشتراک این صفحه در:

آخرین به روزرسانی این صفحه: دوشنبه 4 اسفند 1399