فاضلی

عبدالرضا فاضلي

استادیار

دانشکده مهندسی

گروه مهندسی عمران

afazeli [at] pgu.ac.ir

077-31222162

Homepage
اشتراک این صفحه در:

آخرین به روزرسانی این صفحه: سه شنبه 18 آبان 1400