مهدی باقری قلعه نویی

مهدي باقري قلعه نوئي

مربی

دانشکده مهندسی جم

گروه مهندسی صنایع (جم )

mbagheri [at] pgu.ac.ir

Homepage
اشتراک این صفحه در:

آخرین به روزرسانی این صفحه: سه شنبه 5 اسفند 1399