سيد رضا منصوري

استادیار

دانشکده علوم و فناوری نانو و زیستی

گروه ژئوفیزیک

s.r.mansouri [at] pgu.ac.ir

Homepage
اشتراک این صفحه در:

آخرین به روزرسانی این صفحه: چهارشنبه 29 بهمن 1399