صادق کریمی

صادق کريمي

دانشیار

دانشکده علوم و فناوری نانو و زیستی

گروه شیمی

sakarimi [at] pgu.ac.ir

Homepage
اشتراک این صفحه در:

آخرین به روزرسانی این صفحه: پنجشنبه 30 دی 1400