مانی آرمان

ماني آرمان

استادیار

دانشکده کسب و کار و اقتصاد

گروه مدیریت بازرگانی

arman [at] pgu.ac.ir

Homepage
اشتراک این صفحه در:

آخرین به روزرسانی این صفحه: دوشنبه 4 اسفند 1399