مهناز جوکار

مهناز جوکار

استادیار

دانشکده ادبیات و علوم انسانی

گروه روان شناسی

mjokar [at] pgu.ac.ir

077-31222321

Homepage
اشتراک این صفحه در:

آخرین به روزرسانی این صفحه: سه شنبه 5 اسفند 1399