محمد حسین کبگانی

محمدحسین کبگانی

مربی

دانشکده کسب و کار و اقتصاد

گروه مدیریت صنعتی

mh.kabgani [at] pgu.ac.ir

Homepage
اشتراک این صفحه در:

آخرین به روزرسانی این صفحه: سه شنبه 27 اردیبهشت 1401