فریده السادات حسینی

فريده السادات حسيني

استادیار

دانشکده ادبیات و علوم انسانی

گروه روان شناسی

fhoseini [at] pgu.ac.ir

Homepage
اشتراک این صفحه در:

آخرین به روزرسانی این صفحه: یکشنبه 23 بهمن 1401