زهره ملاکی

زهره ملاکي

استادیار

دانشکده ادبیات و علوم انسانی

گروه زبان و ادبیات فارسی

z.malaki [at] pgu.ac.ir

077-31222419

Homepage
اشتراک این صفحه در:

آخرین به روزرسانی این صفحه: چهارشنبه 6 اسفند 1399