دارا باقری

دارا باقري

استادیار

دانشکده علوم و فناوری نانو و زیستی

گروه علوم و مهندسی شیلات

dara.bagheri [at] pgu.ac.ir

077-31223377

Homepage
اشتراک این صفحه در:

آخرین به روزرسانی این صفحه: سه شنبه 18 بهمن 1401