دارا باقری

دارا باقري

استادیار

دانشکده علوم و فناوری نانو و زیستی

گروه علوم و مهندسی شیلات

dara.bagheri [at] pgu.ac.ir

Homepage
اشتراک این صفحه در:

آخرین به روزرسانی این صفحه: سه شنبه 5 اسفند 1399