حمیدرضا حاجب

حميدرضا حاجب

استادیار

دانشکده کسب و کار و اقتصاد

گروه حسابداری

hrhajeb [at] pgu.ac.ir

Homepage
اشتراک این صفحه در:

آخرین به روزرسانی این صفحه: سه شنبه 5 اسفند 1399