ملیحه عمرانی

استادیار

پژوهشکده خلیج فارس

گروه زیست فناوری

m.omrani [at] pgu.ac.ir

Homepage
اشتراک این صفحه در:

آخرین به روزرسانی این صفحه: شنبه 8 خرداد 1400