ملیحه عمرانی

استادیار

پژوهشکده خلیج فارس

گروه زیست فناوری

m.omrani [at] pgu.ac.ir

077-31222231

Homepage
اشتراک این صفحه در:

آخرین به روزرسانی این صفحه: دوشنبه 24 بهمن 1401