یاسین حیدرپور

ياسين حيدرپور

استادیار

دانشکده مهندسی

گروه مهندسی مکانیک

heydarpour [at] aut.ac.ir

077-31222641

Homepage
اشتراک این صفحه در:

آخرین به روزرسانی این صفحه: دوشنبه 4 اسفند 1399