لیلا کرمی

ليلا کرمي

استادیار

دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی

گروه علوم و مهندسی باغبانی

leila.karami [at] pgu.ac.ir

077-31221321

Homepage
اشتراک این صفحه در:

آخرین به روزرسانی این صفحه: چهارشنبه 6 اسفند 1399