ایرن مظلوم زاده

ايرن مظلوم زاده

مربی

دانشکده مهندسی سیستم‌های هوشمند و علوم داده

گروه مهندسی کامپیوتر

iren.mazloomzadeh [at] pgu.ac.ir

077-31222150

Homepage
اشتراک این صفحه در:

آخرین به روزرسانی این صفحه: دوشنبه 17 خرداد 1400