مقدمه ای بر زیست شناسی لاک پشت های دریایی

تاریخ انتشار: سه شنبه 16 اردیبهشت 1399
responsive image

مقدمه ای بر زیست شناسی لاک پشت های دریایی

نویسندگان: پیتر ال. لوتش و جان ای. موزیک

مترجم: دکتر علی آقارخ

نوبت چاپ: اول، 1397

شابک: 6-26-7544-600-978

قیمت: 600000 ریال