پیامدهای حاکمیت ایدئولوژی طالبان بر منطقه( با تاکید بر مبانی تاریخی سلفی گری)

تاریخ انتشار: دوشنبه 1 شهریور 1400
responsive image

گروه تاریخ دانشگاه خلیج فارس با همکاری انجمن ایرانی تاریخ شعبه بوشهر برگزار می کند:
پیامدهای حاکمیت ایدئولوژی طالبان بر منطقه( با تاکید بر مبانی تاریخی سلفی گری)
با سخنرانی:
دکتر محمد رضا قلی زاده، استادیار گروه تاریخ دانشگاه خلیج فارس
خانم دکتر حمیده عموری دکتری تاریخ اسلام در زمینه سلفی گری و نو سلفی گری در جهان اسلام. دانش آموخته دانشگاه تربیت مدرس و دانشگاه اوپسالا سوئد
با حضور اندیشمندانی از کشور افغانستان
زمان: ۳ شهریور ۱۴۰۰، ساعت ۱۶ الی ۱۸
لینک حضور در نشست: https://meet.pgu.ac.ir/b/his-mxj-cy6