آزمون بسندگی زبان انگلیسی به زمان دیگری موکول شد

تاریخ انتشار: سه شنبه 22 تیر 1400
responsive image

قابل توجه دانشجویان رده دکتری می رساند که آزمون بسندگی زبان انگلیسی که قرار بود در روز چهارشنبه   23  تیر ماه 1400 برگزار شود. بدلیل شیوع موج پنج کرونا به تاریخ دیگر موکول شد. تاریخ این آزمون متعاقبا اعلام می گردد.

برای پاسخ به پرسشهای احتمالی پیرامون آزمون با شماره تلفن 07731222068 تماس گرفته شود.