زمان ثبت نام ترم تابستان 1400 تمدید شد

تاریخ انتشار: سه شنبه 22 تیر 1400
responsive image

بدین وسیله به اطلاع دانشجویان محترم می رساند، مهلت ثبت نام ترم تابستان دانشگاه خلیج فارس تا تاریخ 1400/05/04 تمدید می گردد. تمامی دانشجویان دانشگاه های کشور مجاز به ثبت نام می باشند.

● دانشجویان می بایست قبل از انتخاب واحد با مراجعه به درگاه پرداخت سامانه نسبت به پرداخت شهریه ثابت و از تاریخ 1400/05/02 الی 1400/05/10 نسبت به پرداخت شهریه متغییر خو به آدرس https://erp.pgu.ac.ir اقدام نمایند.

مقررات و ضوابط:

ضروری است ضوابط و مقررات ترم تابستان به شرح زیر مورد توجه قرار گیرد. بدیهی است مسئولیت عدم رعایت ضوابط و مقررات بر عهده دانشجو می باشد.

  • طول دوره ترم تابستان 5 هفته بدون در نظرگرفتن زمان آزمون است.
  • حداکثر واحد قابل اخذ در ترم تابستان 6 واحد است.
  • حذف و اضافه در ترم تابستان امکان پذیر نمی باشد.
  • شهریه ثابت قبل از انتخاب واحد و شهریه متغیر پس از انتخاب واحد از دانشجو اخذ می گردد و به هیچ عنوان قابل استرداد نیست.
  • در صورت ثبت نام و عدم مراجعه، انصراف و یا حذف دروس انتخاب شده توسط دانشجو به هر دلیل شهریه واریز شده به هیچ عنوان قابل استرداد نیست.
  • در صورتی که درس یا درس هایی از سوی آموزش دانشگاه به علت حد نصاب نرسیدن حذف گردد. شهریه پرداختی با تایید معاونت آموزشی و پس از طی مراحل اداری توسط مدیریت امور مالی قابل بازگشت خواهد بود.
  • دانشجو در انتخاب واحد بایستی دقت نماید که امتحانات پایان ترم دروس انتخابی تداخل زمانی نداشته باشد.
  • تمام کلاس ها به صورت غیر حضوری(مجازی) برگزار می گردد.
  • دانشجویان در صورت نیاز به کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 07731222710 تماس حاصل فرمائید.

نحوه ثبت نام:

دانشجویان دانشگاه خلیج فارس:

 مراجعه به سامانه خود از قسمت فرم های درخواست  - سایر درخواست ها - اخذ درس در ترم تابستان

دانشجویان سایر دانشگاه­ها:

 با مراجعه به سایت دانشگاه خلیج فارس قسمت سامانه سادا ERP - میهمان از سایر دانشگاه ها، با وارد نمودن شماره شناسنامه و کد ملی خود نسبت به ثبت نام اقدام نمایند و ظرف 48 ساعت بعد از ثبت نام با مراجعه مجدد به سامانه مذکور نسبت به دریافت شماره دانشجویی و رمز ورود خود به سامانه اقدام نمایند. ضمنا موافقت نامه دانشگاه مبدا به انضمام دروس قابل اخذ می بایست در سامانه بارگزاری گردد.

لیست دروس ارائه شده