تقويم اصلاحي نيمسال 14001

تاریخ انتشار: چهارشنبه 12 خرداد 1400
responsive image

به استحضار می رساند با توجه به احتمال برگزاری حضوری کلاس ها و امتحانات نیمسال 14001، به پیوست تقویم آموزشی این نیمسال که در آن تاریخ امتحانات دروس (فیزیک پایه 1و2) که قبلاً در تاریخ 1400/11/01 و روز جمعه بود به تاریخ پنجشنبه 1400/10/30 تغییر یافته است.