ثبت معافیت تحصیلی نظام وظیفه

تاریخ انتشار: چهارشنبه 12 خرداد 1400
responsive image

با توجه به ضرورت ثبت معافیت تحصیلی نظام وظیفه تمامی دانشجویان پسر مشمول در تمامی مقاطع تحصیلی و همچنین ثبت سنوات ارفاقی نظام وظیفه برای دانشجویان پسر ورودی 1394 و ماقبل از آن در مقطع کارشناسی و ورودی 1396 و ماقبل از آن در مقطع کارشناسی ارشد، علیرغم اطلاع رسانی مکرر برخی از دانشجویان تاکنون نسبت به ثبت معافیت و سنوات ارفاقی خود اقدامی انجام نداده اند بنابراین با توجه به اهمیت موضوع دانشجویان مذکور ملزم هستند تا پایان خردادماه به حوزه آموزش دانشگاه برای ثبت وضعیت نظام وظیفه خود مراجعه نمایند، بعد از تاریخ فوق الذکر به هیچ عنوان نامه ای به حوزه نظام وظیفه برای ثبت معافیت آنان ارسال نخواهد گردید و عواقب این امر به عهده شخص دانشجو خواهد بود. ضمنا دانشجویان موارد زیر را در نظر بگیرند:

1- دانشجویان مقطع کارشناسی هنگام مراجعه به آموزش دانشگاه برای ثبت معافیت تحصیلی نظام وظیفه اصل مدرک پیش دانشگاهی، یک قطعه عکس، کپی شناسنامه و کارت ملی را به همراه داشته باشند در صورتی که اصل مدرک پیش دانشگاهی را از مدرسه دریافت ننموده انداز طریق سامانه پاسخگویی help.pgu.ac.ir  اطلاعات تحصیلی و شناسنامه ای و همچنین شهر و یا ناحیه محل تحصیل مقطع پیش دانشگاهی را ارسال نموده و پس از دریافت نامه آموزش و پرورش، برای دریافت اصل مدرک اقدام نموده و سپس به آموزش دانشگاه مراجعه نمایند. ضمنا برای دانشجویانی انصرافی نیازی به مدرک پیش دانشگاهی نیست و نامه انصرافی مقطع قبلی کفایت می کند. همچنین دانشجویان انتقالی و تغییر رشته نیز برای ثبت معافیت تحصیلی جدید به حوزه آموزش مراجعه نمایند. 

2- دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد هنگام مراجعه به آموزش دانشگاه برای ثبت معافیت تحصیلی نظام وظیفه، نامه ابطال معافیت تحصیلی مقطع قبلی، یک قطعه عکس، کپی شناسنامه و کارت ملی را به همراه داشته باشند 

دانشجویان محترم در صورت داشتن هر گونه سوال صرفا از طریق سامانه help.pgu.ac.ir  با ما در تماس باشید.