اطلاعیه برگزاری ترم تابستان 1400- 1399

تاریخ انتشار: یکشنبه 26 اردیبهشت 1400
responsive image

بدین وسیله به اطلاع دانشجویان محترم کارشناسی می رساند، ترم تابستانی 1400  در دانشگاه خلیج فارس برگزار  می گردد. تمامی دانشجویان دانشگاه های کشور مجاز به ثبت نام می باشند.

تقویم آموزشی ترم تابستان
19/04/1400 الی 26/04/1400شروع ثبت نام
28/04/1400 الی 30/04/1400انتخاب واحد
02/05/1400 الی 05/06/1400شروع کلاس ها
07/06/1400 الی 11/06/1400امتحانات
تقویم آموزشی
جدول شهریه (ریال)●●●
1،200،000شهریه ثابت
600،000شهریه متغیر هر واحد درسی عمومی
700،000شهریه متغیر هر واحد درسی پایه و تخصصی
700،000شهریه متغیر هر واحد درسی عملی
جدول شهریه

مقررات و ضوابط:

ضروری است ضوابط و مقررات ترم تابستان به شرح زیر مورد توجه قرار گیرد. بدیهی است مسئولیت عدم رعایت ضوابط و مقررات بر عهده دانشجو می باشد.

  • نحوه ثبت نام و لیست دروس متعاقباً  از طریق وب سایت دانشگاه خلیج فارس به نشانی pgu.ac.ir اعلام می گردد.
  • طول دوره ترم تابستان 5 هفته بدون در نظرگرفتن زمان آزمون است.
  • حداکثر واحد قابل اخذ در ترم تابستان 6 واحد است.
  • حذف و اضافه در ترم تابستان امکان پذیر نیست.
  • شهریه ترم تابستان پس از انتخاب واحد از دانشجو اخذ می گردد و به هیچ عنوان قابل استرداد نیست.
  • در صورت ثبت نام و عدم مراجعه، انصراف و یا حذف دروس انتخاب شده توسط دانشجو به هر دلیل شهریه واریز شده به هیچ عنوان قابل استرداد نیست.
  • در صورتی که درس یا درس هایی از سوی آموزش دانشگاه به علت حد نصاب نرسیدن حذف گردد. شهریه پرداختی با تایید معاونت آموزشی و پس از طی مراحل اداری توسط مدیریت امور مالی قابل بازگشت خواهد بود.
  • دانشجو در انتخاب واحد بایستی دقت نماید که امتحانات پایان ترم دروس انتخابی تداخل زمانی نداشته باشد.
  • تمام کلاس ها به صورت غیر حضوری(مجازی) برگزار می گردد.
  • دانشجویان در صورت نیاز به کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 07731222710 تماس حاصل فرمائید.