اطلاعیه اصلاح اعطای تسهیلات نیمسال 992

تاریخ انتشار: سه شنبه 21 اردیبهشت 1400
responsive image

احتراما، موضوع اعطای تسهیلات نیمسال 992 با توجه به تداوم شرایط بیماری کرونا و مشکلات ناشی از آن،  جهت جلوگیری از افت کیفیت آموزش و امکان جبران خسارت ناشی از  آن در جلسه شماره 116 شورای آموزشی مورخ 1400/02/12 مورد بررسی و به شرح زیر مورد تصویب قرار گرفت:

1-درخصوص حذف درس دوره کارشناسی:

-امکان حذف تا سقف 3درس میسر می باشد.
تبصره 1: حذف دروس عملی در نیمسال 992 امکانپذیر می باشد.
تبصره 2 : برای حذف دروس، محدودیت زیرحد نصاب واحد در یک ترم اعمال نمی شود.
تبصره 3: درصورتی که تعداد واحد باقی مانده زیر 12 واحد شود و معدل ترم کمتر از 12 شود مشروط به حساب می آید.

3-تسهیلات دانشجویان تحصیلات تکمیلی 

- دانشجوی کارشناسی ارشد می تواند با حذف نهایی درس، کمینه (کف) واحدهای خود را به 6 واحد کاهش دهد اما نیمسال 992 برای وی یک نیمسال کامل خواهد بود و چنانچه پس از حذف نهایی میانگین نمره وی کمتر از 14 شود آن نیمسال برای وی مشروط خواهد بود. دانشجوی تحصیلات تکمیلی که پارسای آنها (بر اساس پیشنهاده مصوب در دانشکده) نیازمند کار آزمایشگاهی یا میدانی است، چنانچه در نیمسال 992 درس دیگری نداشته باشد می تواند درخواست حذف بدون احتساب در سنوات بدهد به شرط آنکه این حذف به تایید استاد راهنما، گروه آموزشی و دانشکده برسد.

4-همچنین به منظور جلوگیری از تضعییع حقوق دانشجویان، چنانچه در هنگام امتحانات دسترسی به سامانه با مشکل روبرو شود و این موضوع از سوی گروه فناوری اطلاعات تائید شود دانشجو می تواند برای حذف درس اقدام نماید.