راه اندازی سامانه شفافیت مالی دانشگاه خلیج فارس

تاریخ انتشار: دوشنبه 20 اردیبهشت 1400
responsive image

بدین وسیله به استحضار می‌رساند، که "سامانه شفافیت مالی دانشگاه خلیج فارس" در آدرس (http://fav.pgu.ac.ir/deputy/shaffaf_timeline) راه اندازی شده است. همکاران محترم هیات علمی، اعضای ارجمند غیر هیات علمی و دانشجویان گرامی می‌توانند اطلاعات مالی دانشگاه در سال های ۹۸ و ۹۹ را در این سامانه مشاهده کنند.