هفتمین فراخوان جایزه علمی پروفسور مشفقیان

تاریخ انتشار: چهارشنبه 8 اردیبهشت 1400
responsive image

هفتمین فراخوان جایزه علمی پروفسور مشفقیان

(ویژه دانشجویان رشته های مهندسی بومی استان بوشهر)

پروفسور محمود مشفقیان از بنیانگذاران دانشگاه خلیج فارس، بومی استان بوشهر و از دانشمندان برتر جهان اسلام است. ایشان قصد دارد هر سال بورسیه تحصیلی به تعدادی از دانشجویان مستعد و نخبه اعطا نماید. طوری که این دانشجویان هیچ دغدغه دیگری بجز تحصیل نداشته باشند و با آرامش خاطر به کسب علم و دانش بپردازند و قله های رفیع علم فتح نمایند. تا پس از فراغت از تحصیل فردی تاثیرگذار در چرخه مدیریت میهن عزیزمان باشند.

شرایط و ضوابط

1-دانشجویان مستعد در سه مقطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری شاغل به تحصیل در دانشگاه خلیج فارس باشند.

2- دانشجویان شاغل به تحصیل در رشته های مهندسی باشند.

3- دانشجویان متقاضی بومی استان بوشهر باشند.

4- شرایط تحصیلی دانشجو باید به صورت زیر باشد:

4-1- دانشجویان کارشناسی سال دوم، سوم و چهارم باید جز 10% اول رشته خود باشند.(3 نفر).

4-2- دانشجویان کارشناسی ارشد سال دوم باید جزء 10% اول رشته های مهندسی باشند.(2 نفر).

4-3-دانشجوی دکتری سال دوم به بعد که حداقل یک مقاله ISI  داشته باشند و یکی از مدارک زبان انگلیسی IELTS حداقل 6 یا TOEFL حداقل 500 داشته باشد.

تبصره 1- کلیه دانشجویان فوق باید تمام وقت به تحصیل مشغول باشند. تمدید بورسیه دانشجویان دکتری منوط به گزارش پیشرفت علمی با تایید استاد راهنما و ارایه گزارش پیشرفت و رساله دکتری است.

تبصره 2- تمدید بورسیه برای سال های بعد امکان پذیر است مشروط به اینکه وضعیت تحصیلی فرد در سال هایی که بورسیه دریافت کرده بهبود یافته باشد.

دانشجویان حائز شرایط مذکور می توانند با مراجعه به آدرس  http://old.pgu.ac.ir/page/omid نام نویسی نمایند.

مهلت نام نویسی: 7 تا 30 اردیبهشت ماه 1400