تمدید ثبت نام وام دانشجویی نیمسال اول 1401

تاریخ انتشار: یکشنبه 29 آبان 1401
responsive image

کلیه دانشجویان متقاضی وام جهت ثبت وام به  پورتال دانشجویی صندوق رفاه ( bp.swf.ir) مراجعه فرمایند و تنها در صورت بروز مشکل در ثبت وام به این اداره مراجعه نمایند.

  • پرداخت وام به ثبت نام کنندگان جدید " منوط به تأمین اعتبار"  از طرف صندوق رفاه دانشجویان است.
  • دانشجویان روزانه جهت ثبت مشخصات حساب بانک تجارت خود به اداره امور رفاه  مراجعه نمایند.
  • ارائه سند تعهد محضری و مدارک وامهای ضروری ، ازدواج ، ودیعه مسکن و... به اداره رفاه الزامی می باشد .
  • دانشجویان متأهل و دارای فرزند می بایست مدارک(تصویرصفحات دوم و سوم شناسنامه و همچنین 4 صفحه اول سند ازدواج) خود را به اداره رفاه تحویل نمایند.
  • تاریخ پرداخت وام حداقل یکماه پس از پایان تاریخ ثبت نام می باشد.
  • چنانچه دانشجویان در مقاطع تحصیلی گذشته، اقساط معوقه داشته باشند ، نمی توانند در ترم جدید وامی دریافت نمایند. لذا با مراجعه به پورتال دانشجویی نسبت به تسویه بدهی خود در اسرع وقت اقدام نمایند.
  • آخرین مهلت ثبت نام  وام دانشجویی تا 10/9/1401 می باشد.

تلفن: 31222573-31222575