آزمون بسندگی زبان انگلیسی

تاریخ انتشار: دوشنبه 30 آبان 1401
responsive image

به آگاهی دانشجویان دوره دکتری می رساند که آزمون بسندگی زبان انگلیسی در روز چهارشنبه   2 آذر ماه 1401 ساعت 10 صبح در سالن امتحانات دانشکده ادبیات و علوم انسانی برگزار می گردد.

شایسته است که نامزدان برای نامنویسی در این آزمون، تا ساعت 12:00 نیمروز 30 آبان ماه 1401 در این سامانه اقدام فرمایند. یادآوری می گردد که نامنویسی در این آزمون برای دانشجویان دکتری همه دانشگاه های کشور آزاد می باشد.

برای پاسخ به پرسشهای احتمالی پیرامون آزمون با شماره تلفن 09171756097 تماس گرفته شود.