طرح پایش سلامت 1401

تاریخ انتشار: چهارشنبه 16 شهریور 1401
responsive image

طرح پایش سلامت ویژه تمامی دانشجویان ورودی جدید و شاغل به تحصیل در تمامی مقاطع می باشد و تکمیل کارنامه سلامت روان و سلامت جسم برای همه دانشجویان  الزامی است.

لطفا هنگام تکمیل پرسشنامه ها به نکات ذیل حتما توجه نمایید.

  • کارنامه سلامت فقط توسط خود دانشجو تکمیل شده باشد در صورتی که کارنامه توسط کافی نت یا فرد دیگری انجام شود فاقد اعتبار می باشد و نیاز به بازبینی دارد.
  • مهلت تکمیل کارنامه سلامت 15/06/1401 تا 15/8/1401 می باشد.

لینک کارنامه سلامت روان:https://portal.saorg.ir/mentalhealth

لینک کارنامه سلامت جسم: https://portal.saorg.ir/physicalhealth